Chia sẻ với SEAMI những bài bạn thích và thường hay hát theo nghen *

Khi hát những bài đó bạn có gặp những khó khăn nào sau đây? *

Bạn hãy để lại email để nhận kết quả nhận xét từ các giáo viên chuyên môn nhé

Họ và tên đầy đủ của bạn là? *

Yeah! rất vui vì bạn đã tham gia. Bạn vui lòng để lại số điện thoại để trung tâm liên lạc và kết nối bạn với giáo viên nhé *

Địa chỉ nơi bạn đang sinh sống (Nếu tìm được giáo viên đồng hương chắc bạn cũng sẽ dễ kết nối hơn đúng không nè :D) *

Giáo viên chuyên môn tại SEAMI sẽ phản hồi lại kết quả cho bạn trong 2 ngày làm việc nhé